Call Center
02-251-9456
08.00-20.00 น.

สอบเข้า เตรียมอุดม, มหิดล และโรงเรียนแข่งขันสูง AnyWhere

ชีววิทยา
ชื่อคอร์ส AN2116-V01 : UpSkill ตะลุยโจทย์ เตรียมอุดมฯ (@HOME)

ชื่อคอร์ส : 2116 UpSkill ตะลุยโจทย์ชีววิทยา เข้าเตรียมอุดมฯ

อาจารย์ผู้สอน : นพ.วีรวัช เอนกจำนงค์พร (พี่วิเวียน)

คอร์สนี้จะรวมรวมโจทย์ให้น้องได้ฝึกทำเป็นชุดๆ โดยมีการจับเวลาให้กับน้องๆ เพื่อให้น้องได้เห็นส่วนที่น้องต้องเพิ่มเติม ไม่เพียงแต่การทำโจทย์เท่านั้น ยังมีการวิเคราะห์และเฉลยข้อต่อข้อให้น้องเข้าใจในเนื้อหาเรื่องนั้นๆอย่างชัดเจน ที่สำคัญ "Bio Map"จะเป็นตัวช่วยให้น้องๆ เข้าใจ และจัดลำดับความคิดของวิชาชีวะได้อย่างเป็นระบบ 1. เหมาะกับน้อง ม.ต้น ที่ตั้งใจที่จะสอบเข้าเตรียมอุดมฯ 2. ข้อสอบครอบคลุมทุกเรื่องที่ออกข้อสอบ 3. น้องๆจะเห็นว่าตรงไหนเป็นจุดแข็งหรอตรงไหนควรเพิ่ม 4. จัดลำดับความคิดด้วย "Bio Map"

#ชีวะ #พี่วิเวียน #ม.ต้น #เตรียม #มหิดล #จุฬาภรณ

ชม.เรียนจริง : 20 ชม.

ชม.เรียน +20% : 24 ชม.

อายุคอร์สเรียน : 12 เดือน

฿2,000.00