O-NET AnyWhere

ชีววิทยา
ชื่อคอร์ส AN9304-V05 : ชีววิทยา O-NET

คอร์สชีววิทยา O-NET

เป็นคอร์สที่หลักสูตรมีความกระชับ ทั้งเนื้อหาและข้อสอบครอบคลุมการสอบ O-Net ซึ่งจะทำให้น้องได้ความรู้อย่างครบถ้วน ไปพร้อมกับความสนุกสนานตลอดการเรียนกับพี่วิเวียน ทำให้น้องมีความมั่นใจในการทำคะแนน รู้ลักษณะโจทย์จากข้อสอบย้อนหลัง และทำให้มีความมั่นใจและความรวดเร็วในการทำข้อสอบ

#ชีววิทยา #PAT2 #TCAS #สามัญ #ONET

ชม.เรียนจริง : 11.5 ชม.

ชม.เรียน +20% : 14 ชม.

อายุคอร์สเรียน : 8 เดือน

฿1,500.00