Call Center
02-251-9456
08.00-20.00 น.

วิชาสามัญ AnyWhere

ชีววิทยา
ชื่อคอร์ส AN2307-V06 : Upskill ชีววิทยาสามัญ @Home

ชื่อคอร์ส 2307 UpSkill ตะลุยโจทย์ชีววิทยาสามัญ

อาจารย์ผู้สอน นพ.วีรวัช เอนกจำนงค์พร (พี่วิเวียน)

คอร์สนี้ จะรวมรวมโจทย์ให้น้องได้ฝึกทำเป็นชุดๆ โดยมีการจับเวลาให้กับน้องๆ 

เพื่อให้น้องได้เห็นส่วนที่น้องต้องเพิ่มเติม ไม่เพียงแต่การทำโจทย์เท่านั้น

 ยังมีการวิเคราะห์

และเฉลยข้อต่อข้อให้น้องเข้าใจในเนื้อหาเรื่องนั้นๆอย่างชัดเจน ที่สำคัญ """"Bio Map"""

จะเป็นตัวช่วยให้น้องๆ เข้าใจ และจัดลำดับความคิดของวิชาชีวะได้อย่างเป็นระบบ

#ชีวะ #พี่วิเวียน #ม.ปลาย #TCAS #วิชาสามัญ

ชม.เรียนจริง : 27 ชม.

ชม.เรียน +20% : 35 ชม.

อายุคอร์สเรียน : 12 เดือน

฿2,800.00