GAT-PAT AnyWhere

ชื่อคอร์ส AN8308-V04 : ตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์ PAT1@Home

8308 ตะลุยโจทย์ คณิตศาสตร์ PAT1 คณิตศาสตร์ ม.ปลาย แข่งขัน

อาจารย์ผู้สอนภาคภูมิ อร่ามวารีกุล (พี่แท็ป)

ตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์ ม.ปลายแข่งขัน เรื่อง ตะลุยโจทย์ คณิตศาสตร์ PAT1 รหัส 8308 

โดยจะเป็นการเอาแนวโจทย์หรือข้อสอบที่ออกสอบบ่อยมาให้น้องได้ฝึกทำพร้อมเฉลยแบบละเอียด 

โดยมีข้อสอบตั้งแต่ปี 52-ปัจจุบัน (มี.ค.61) เพื่อเพิ่มความพร้อมให้น้องได้เตรียมตัวก่อนสอบจริง 

#คณิต #ALevel #ม.ปลาย #พี่แท็ป #สอบเข้ามหาลัย #PAT1

ชม.เรียนจริง : 101.3 ชม.

ชม.เรียน +20% : 122 ชม.

อายุคอร์สเรียน : 12 เดือน

฿3,600.00