GAT-PAT AnyWhere

ฟิสิกส์
ชื่อคอร์ส AN1308-V02 : ฟิสิกส์ PAT2 V-Series เล่ม 8 (ตะลุยโจทย์) @Home

คอร์ส 1308 คอร์สฟิสิกส์ PAT2 V-Series เล่ม 8 (ตะลุยโจทย์)

อาจารย์ผู้สอน : พี่โหน่ง พี่เต้ย พี่เกรท

คอร์สฟิสิกส์ PAT2 V-Series เล่ม 8 (ตะลุยโจทย์) สนามสอบ PAT2 และสนามอื่นๆ 

โดยเนื้อหาจะครอบคลุมข้อสอบปีล่าสุดและข้อสอบย้อนหลังสนามสอบต่างๆ เพื่อให้น้องได้ฝึกฝน การทำข้อสอบอย่างมั่นใจ

#ฟิสิกส์  #TCAS #สามัญ #ฟิสิกส์ม.ปลาย #PAT2 #V-series #พี่โหน่ง

ชม.เรียนจริง : 52 ชม.

ชม.เรียน +20% : 62.3 ชม.

อายุคอร์สเรียน : 8 เดือน

฿3,600.00