Call Center
02-251-9456
08.00-20.00 น.

ม. ต้นเนื้อหา AnyWhere

ชีววิทยา
ชื่อคอร์ส AN2137-V04 : กลไกพื้นฐานของมนุษย์ III

ชื่อคอร์ส : 2137 กลไกพื้นฐานของมนุษย์ III

อาจารย์ผู้สอน : นพ.วีรวัช เอนกจำนงค์พร (พี่วิเวียน)

เนื้อหาชีววิทยา ระดับชั้น ม.ต้น เรื่องระบบสืบพันธุ์และ พันธุศาสตร์ ตำราสี ภาพชัดเจน มีเทคนิคช่วยจำ เนื้อหากระชับเข้าใจง่าย เนื้อหาสอนครอบคลุมข้อสอบโรงเรียน, TCAS, O-NET และ IJSO นอกจากนี้ "Bio Map" จะเป็นตัวช่วยให้น้องๆ เข้าใจ และจัดลำดับความคิดของวิชาชีวะได้อย่างเป็นระบบและยังมี "ตำราพูดได้" เพื่อให้น้องสามารถดูคลิปจากในหนังสือเรียน เพื่อช่วยให้น้องๆ เข้าใจได้ ภายใน 3 นาที

#ชีวะ #พี่วิเวียน #ม.ต้น #เตรียม #มหิดล #จุฬาภรณ

ชม.เรียนจริง : 13 ชม.

ชม.เรียน +20% : 16 ชม.

อายุคอร์สเรียน : 6 เดือน

฿1,300.00