ม. ต้นเนื้อหา AnyWhere

ชีววิทยา
ชื่อคอร์ส AN2133-V04 : พืช

ชื่อคอร์ส : 2133 พืช

อาจารย์ผู้สอน : นพ.วีรวัช เอนกจำนงค์พร (พี่วิเวียน)

เนื้อหาชีววิทยา ระดับชั้น ม.ต้น เรื่องพืช ตำราสี ภาพชัดเจน มีเทคนิคช่วยจำ เนื้อหากระชับเข้าใจง่าย เนื้อหาสอนครอบคลุมข้อสอบโรงเรียน, TCAS, O-NET และ IJSO นอกจากนี้ "Bio Map" จะเป็นตัวช่วยให้น้องๆ เข้าใจ และจัดลำดับความคิดของวิชาชีวะได้อย่างเป็นระบบ และยังมี "ตำราพูดได้" เพื่อให้น้องสามารถดูคลิปจากในหนังสือเรียน เพื่อช่วยให้น้องๆ เข้าใจได้ ภายใน 3 นาที 1. เนื้อเยื่อและการเจริญเติบโตของพืช 2. การลำเลียงสารของพืช 3. การสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช 4. การสืบพันธุ์ของพืชดอก 5. การตอบสนองของพืช

#ชีวะ #พี่วิเวียน #ม.ต้น #เตรียม #มหิดล #จุฬาภรณ

ชม.เรียนจริง : 7.5 ชม.

ชม.เรียน +20% : 9 ชม.

อายุคอร์สเรียน : 6 เดือน

฿800.00