ม. ต้นเนื้อหา AnyWhere

ชีววิทยา
ชื่อคอร์ส AN2132-V04 : เซลล์

ชื่อคอร์ส : 2132 เซลล์

อาจารย์ผู้สอน : นพ.วีรวัช เอนกจำนงค์พร (พี่วิเวียน)

เนื้อหาชีววิทยา ระดับชั้น ม.ต้นเรื่องกล้องจุลทรรศน์เซลล์ ตำราสี ภาพชัดเจน มีเทคนิคช่วยจำ เนื้อหากระชับเข้าใจง่าย เนื้อหาสอนครอบคลุมข้อสอบโรงเรียน, TCAS, O-NET และ IJSO นอกจากนี้ "Bio Map" จะเป็นตัวช่วยให้น้องๆ เข้าใจ และจัดลำดับความคิดของวิชาชีวะได้อย่างเป็นระบบ และยังมี "ตำราพูดได้" เพื่อให้น้องสามารถดูคลิปจากในหนังสือเรียน เพื่อช่วยให้น้องๆ เข้าใจได้ ภายใน 3 นาที 1 กล้องจุลทรรศน์ 2 โครงสร้างของเซลล์ 3 การลำเลียงสารผ่านเข้า-ออกของเซลล์

#ชีวะ #พี่วิเวียน #ม.ต้น #เตรียม #มหิดล #จุฬาภรณ

ชม.เรียนจริง : 9.5 ชม.

ชม.เรียน +20% : 11.5 ชม.

อายุคอร์สเรียน : 6 เดือน

฿1,000.00