Call Center
02-251-9456
08.00-20.00 น.

สอบเข้า เตรียมอุดม, มหิดล และโรงเรียนแข่งขันสูง AnyWhere

เคมี
ชื่อคอร์ส AN3113-V01 : UpSkill ตะลุยโจทย์เคมีเข้ามหิดลฯ และจุฬาภรณฯ @home

ชื่อคอร์ส : 3113 UpSkill ติวเข้มเคมีเข้ามหิดลฯ และจุฬาภรณฯ

อาจารย์ผู้สอน : อ.ก๊อฟ ภานุวัฒน์ สัจจะวิริยะกุล

คอร์สตะลุยโจทย์เคมี สำหรับสอบเข้าโรงเรียน โดยพี่ก๊อฟจะเน้นการวิเคราะห์โจทย์ จับประเด็น และทำความเข้าใจอย่างเป็นระบบ พร้อมจับเวลาในการทำข้อสอบ ทำให้น้องๆจะไม่พลาดในการทำข้อสอบ

#เคมี #พี่เคน #พี่ก๊อฟ #ม.ต้น #เตรียม #มหิดล #จุฬาภรณ

ชม.เรียนจริง : 15 ชม.

ชม.เรียน +20% : 18 ชม.

อายุคอร์สเรียน : 12 เดือน

฿2,000.00