Call Center
02-251-9456
08.00-20.00 น.

สอบเข้า เตรียมอุดม, มหิดล และโรงเรียนแข่งขันสูง AnyWhere

เคมี
ชื่อคอร์ส AN3114-V01 : UpSkill ตะลุยโจทย์เคมีเข้าเตรียมอุดมฯ @Home

ชื่อคอร์ส : 3114 UpSkill ตะลุยโจทย์เคมีเข้าเตรียมอุดมฯ

อาจารย์ผู้สอน : อ.เคน อรรถเวชกุล (พี่เคน)

คอร์สตะลุยโจทย์เคมี ระดับชั้น ม.ต้นสำหรับการเตรียมตัวสอบโรงเรียนแข่งขันสูง สอนวิเคราะห์โจทย์ เข้าใจ พร้อมแทรกเทคนิคช่วยจำ พร้อมรวบรวมโจทย์ และจับเวลาในการทำโจทย์ เพื่อให้น้องๆไม่พลาดในการเก็บคะแนน

#เคมี #พี่เคน #ม.ต้น #เตรียม #มหิดล #จุฬาภรณ

ชม.เรียนจริง : 12 ชม.

ชม.เรียน +20% : 14.3 ชม.

อายุคอร์สเรียน : 12 เดือน

฿2,000.00