keyboard_arrow_leftย้อนกลับ

Pack กลุ่มกลไกในร่างกายมนุษย์ 1

รหัส : 2292-S33

ความยาววิดีโอ 49.3 ชม.
ชั่วโมงที่ดูได้ 59.3 ชม.
อายุคอร์สเรียน 8 เดือน

ช่องทางการเรียน

฿4,000.00

รายละเอียดคอร์ส

ชีววิทยา ม.ปลาย เนื้อหา Pack กลุ่มกลไกในร่างกายมนุษย์ 1 สอนโดย พี่วิเวียน ออนดีมานด์

• การย่อยอาหารและการดูดซึมอาหาร
• ระบบหมุนเวียนเลือด น้ำเหลือง และภูมิคุ้มกัน
• การหายใจและแลกเปลี่ยนแก๊ส
• การสลายอาหารระดับเซลล์
• การรักษาดุลยภาพในร่างกายและการขับถ่าย


เข้าใจง่าย จำได้นาน ทำข้อสอบได้จริง มีเทคนิคช่วยจำ "Bio Map" เป็นตัวช่วย
- สอนเนื้อหาทุกเรื่องอย่างละเอียด
- สอนจับประเด็น คิดอย่างเป็นระบบ
- เนื้อหากระชับ ครบถ้วน ครอบคุลมสนามสอบแข่งขัน
- "Bio Map" จะเป็นตัวช่วยให้น้องๆ เข้าใจ และจัดลำดับความคิดได้อย่างเป็นระบบ
- "ตำราพูดได้" เพื่อให้น้องสามารถดูคลิปจากในหนังสือเรียน เพื่อช่วยให้น้องๆ เข้าใจได้ ภายใน 3 นาที

บทเรียน