ม.ปลายเนื้อหา

ชื่อคอร์ส 2212-V08 : การรักษาดุลยภาพในร่ากายและการขับถ่าย

ชม.เรียนจริง : 8 ชม.

ชม.เรียน +20% : 10.5 ชม.

อายุคอร์สเรียน : 6 เดือน

฿1,100.00