Call Center
02-251-9456
08.00-20.00 น.

ม.ปลายเนื้อหา

ชื่อคอร์ส 2210-V08 : การหายใจและแลกเปลี่ยนแก๊ส

ชื่อคอร์ส 2210 การหายใจและแลกเปลี่ยนแก๊ส

อาจารย์ผู้สอน นพ.วีรวัช เอนกจำนงค์พร (พี่วิเวียน)

เนื้อหาชีววิทยา ระดับชั้น ม.ปลาย เรื่อง การหายใจและแลกเปลี่ยนแก๊ส ตำราสี ภาพชัดเจน มีเทคนิคช่วยจำ เนื้อหากระชับเข้าใจง่าย

เนื้อหาสอนครอบคลุมระดับชั้น ม.ปลาย มีตัวอย่างข้อสอบข้อสอบโรงเรียน , PAT2 วิชาสามัญ และภูมิภาค 

นอกจากนี้ Bio Map จะเป็นตัวช่วยให้น้องๆ เข้าใจ และจัดลำดับความคิดของวิชาชีวะได้อย่างเป็นระบบ

และยังมี ตำราพูดได้ เพื่อให้น้องสามารถดูคลิปจากในหนังสือเรียน เพื่อช่วยให้น้องๆ เข้าใจได้ ภายใน 3 นาที

#ชีวะ #พี่วิเวียน #ม.ปลาย #TCAS #วิชาสามัญ

ชม.เรียนจริง : 8 ชม.

ชม.เรียน +20% : 10.5 ชม.

อายุคอร์สเรียน : 6 เดือน

฿800.00