Call Center
02-251-9456
08.00-20.00 น.

สอวน. สพฐ สสวท IJSO

คณิตศาสตร์
ชื่อคอร์ส 8119-V02 : คณิตศาสตร์เพื่อสอบ สพฐ รอบ 1 -2 และ IJSO

8119 คณิตศาสตร์เพื่อสอบ สพฐ รอบ 1 -2 และ IJSO

อาจารย์ผู้สอน

มคธ  ทิพย์ชัยเชษฐา (พี่ป่าน)

เนื้อหา ครอบคลุมการสอบ คณิตศาสตร์ สพฐ.(รอบ1-2) และIJSO รอบแรก มีโจทย์ให้น้องได้ฝึกทำ 

เน้นตะลุยโจทย์ทำข้อสอบแข่งขันมากกว่า 10 ปีย้อนหลัง แยกเป็นบทเพื่อให้น้องได้วัดความรู้ก่อนไปสอบจริง

#คณิต #ALevel #ม.ต้น #พี่ป่าน #สพฐ #IJSO

ชม.เรียนจริง : 45 ชม.

ชม.เรียน +20% : 54 ชม.

อายุคอร์สเรียน : 12 เดือน

฿4,000.00