keyboard_arrow_leftย้อนกลับ

กลุ่มอัตราสมดุล กรด - เบส

รหัส : 3293-S03

ความยาววิดีโอ 76 ชม.
ชั่วโมงที่ดูได้ 91.5 ชม.
อายุคอร์สเรียน 10 เดือน

ช่องทางการเรียน

฿4,500.00

รายละเอียดคอร์ส

เคมี ม.ปลาย เนื้อหา Pack 3293 กลุ่มอัตรา สมดุล กรด-เบส สอนโดย พี่เคน ออนดีมานด์

• อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
• สมดุลเคมี
• กรด-เบส I-II

สอนอย่างละเอียด และเข้าใจง่าย เคมีรูปแบบใหม่ ย่อยง่ายใช้ได้จริง เนื้อหาสอนครอบคลุมข้อสอบโรงเรียน ,PAT2 ,วิชาสามัญ และภูมิภาค
- เริ่มสอนตั้งแต่พื้นฐาน จนถึง ระดับข้อสอบทุกสนาม
- เทคนิคอธิบายเนื้อหาวิชาเคมีให้เห็นภาพด้วยเทคนิค K-tips
- เน้นความเข้าใจ มากกว่าท่องจำ
- เคมีรูปแบบใหม่ ย่อยง่ายใช้ได้จริง
- เนื้อหาครบ เฉลยเคลียร์ เรียนไม่น่าเบื่อ

บทเรียน