ม.ปลายเนื้อหา

เคมี
ชื่อคอร์ส 3210-V03 : กรด - เบส

ชื่อคอร์ส 3210 กรด - เบส

อาจารย์ผู้สอน อ.เคน อรรถเวชกุล (พี่เคน) 

เนื้อหาเคมี ระดับชั้น ม.ปลาย เรื่อง กรด เบส 

สอนเนื้อหาอย่างละเอียด เข้าใจ พร้อมเทคนิคช่วยจำ 

เนื้อหาสอนครอบคลุมข้อสอบโรงเรียน , PAT2 , วิชาสามัญ และภูมิภาค 

นอกจากนี้ มีการสรุปเนื้อหาให้กระชับ 

และเทคนิคอธิบายเนื้อหาวิชาเคมีให้เห็นภาพด้วยเทคนิค K-tip 

เพื่อเพิ่มความเข้าใจในบทเรียนมากยิ่งขึ้น

#เคมี #พี่เคน #ม.ปลาย #เคมีแข่งขัน #TCAS #วิชาสามัญ

ชม.เรียนจริง : 40.5 ชม.

ชม.เรียน +20% : 49 ชม.

อายุคอร์สเรียน : 6 เดือน

฿2,700.00