Call Center
02-251-9456
08.00-20.00 น.

ม.ปลายเนื้อหา

เคมี
ชื่อคอร์ส 3209-V03 : สมดุลเคมี

ชื่อคอร์ส 3209 สมดุลเคมี 

อาจารย์ผู้สอน อ.เคน อรรถเวชกุล (พี่เคน) 

สรุปเนื้อหากระชับ อธิบายเนื้อหาวิชาเคมีให้เห็นภาพด้วยเทคนิค K-tip 

พร้อมทำโจทย์จากข้อสอบจริงวิชาสามัญ PAT2 พร้อมข้อสอบเก่าย้อนหลังตั้งแต่ปี 2530 ถึงปัจจุบัน 

#เคมี #พี่เคน #ม.ปลาย #เคมีแข่งขัน #TCAS #วิชาสามัญ

ชม.เรียนจริง : 19 ชม.

ชม.เรียน +20% : 23 ชม.

อายุคอร์สเรียน : 6 เดือน

฿1,400.00