Call Center
02-251-9456
08.00-20.00 น.

สอวน. สพฐ สสวท IJSO

คณิตศาสตร์
ชื่อคอร์ส 8121-V01 : คณิตศาสตร์เพื่อสอบ สพฐ.รอบ1-2 และสสวท.รอบ 1-2 (ประ

8121 ติวคณิตศาสตร์เพื่อสอบ สสวท.รอบ1-2 และสพฐ.รอบ1-2 คณิตศาสตร์ ประถมแข่งขัน

อาจารย์ผู้สอน

มคธ  ทิพย์ชัยเชษฐา (พี่ป่าน)

ตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์ ประถม แข่งขัน เรื่อง เรื่อง คณิตศาสตร์เพื่อสอบ สสวท.รอบ1-2 และสพฐ.รอบ1-2

โดยจะเป็นการสรุปพร้อมทบทวนเนื้อหา ม.ต้น พร้อมแนวโจทย์พร้อมข้อสอบที่ออกสอบบ่อยมาให้น้องได้ฝึกทำ

พร้อมเฉลยแบบละเอียด เพื่อน้องจะได้เตรียมตัวให้พร้อมก่อนสอบจริง 

#คณิต #ALevel #ม.ต้น #พี่ป่าน #สสวท #สพฐ

ชม.เรียนจริง : 30 ชม.

ชม.เรียน +20% : 36 ชม.

อายุคอร์สเรียน : 12 เดือน

฿3,500.00