keyboard_arrow_leftย้อนกลับ

3291 กลุ่มอะตอม ตารางธาตุ และพันธะเคมี

รหัส : 3291-S08

ความยาววิดีโอ 83.5 ชม.
ชั่วโมงที่ดูได้ 100.5 ชม.
อายุคอร์สเรียน 8 เดือน

รูปแบบการเรียน

฿4,200.00

รายละเอียดคอร์ส

เคมี ม.ปลาย เนื้อหา กลุ่มอะตอม ตารางธาตุ และพันธะเคมี สอนโดย พี่เคน ออนดีมานด์

• ปรับพื้นฐานเคมี ม.ปลาย
• อะตอมและตารางธาตุ
• สมบัติของธาตุและสารประกอบ
• พันธะเคมี

สอนอย่างละเอียด และเข้าใจง่าย เคมีรูปแบบใหม่ ย่อยง่ายใช้ได้จริง เนื้อหาสอนครอบคลุมข้อสอบโรงเรียน ,PAT2 ,วิชาสามัญ และภูมิภาค
- เริ่มสอนตั้งแต่พื้นฐาน จนถึง ระดับข้อสอบทุกสนาม
- เทคนิคอธิบายเนื้อหาวิชาเคมีให้เห็นภาพด้วยเทคนิค K-tips
- เน้นความเข้าใจ มากกว่าท่องจำ
- เคมีรูปแบบใหม่ ย่อยง่ายใช้ได้จริง
- เนื้อหาครบ เฉลยเคลียร์ เรียนไม่น่าเบื่อ

บทเรียน