ม.ปลายเนื้อหา

คณิตศาสตร์
ชื่อคอร์ส 8281-S36 : Pack 1 คณิตศาสตร์ ม.ปลาย(8201-8204)

8281 Pack 1 คณิตศาสตร์ ม.ปลาย (8201-8204)

อาจารย์ผู้สอน

ภาคภูมิ อร่ามวารีกุล (พี่แท็ป)

บทเรียนคณิตศาสตร์ ม.ต้น เนื้อหา เรื่อง 8281 Pack 1 คณิตศาสตร์ ม.ปลาย(8201-8204) โดยในแต่ละบทเรียน 

จะมีโจทย์ให้น้องๆได้ฝึกทำรวมถึงโจทย์ข้อสอบปีล่าสุด พร้อมเฉลยแบบละเอียด และสอดแทรกเทคนิคคณิตศาสตร์ APoint 

ที่เป็นเทคนิคที่พี่ป่านได้ใช้เพื่อช่วยให้น้องๆสามารถเข้าใจ และจับหลักของวิชาคณิตศาสตร์ได้โดยไม่ต้องท่องจำ 

และยังสามารถนำไปประยุคใช้ในการเรียนคณิตศาสตร์ในระดับอื่นๆได้ต่อไป #คณิต #ALevel #ม.ปลาย #พี่แท็ป

ชม.เรียนจริง : 94 ชม.

ชม.เรียน +20% : 113 ชม.

อายุคอร์สเรียน : 12 เดือน

฿3,800.00