Call Center
02-251-9456
08.00-20.00 น.

สอวน. สพฐ สสวท IJSO

คณิตศาสตร์
ชื่อคอร์ส 8401-V02 : คณิตศาสตร์เพื่อสอบ สอวน.

8401 คณิตศาสตร์เพื่อสอบ สอวน.

อาจารย์ผู้สอน

มคธ  ทิพย์ชัยเชษฐา (พี่ป่าน)

คอร์สเนื้อหา ม.ต้น แบบเข้มข้นอัดแน่น เพื่อให้น้องๆ มีความพร้อมสูงสุด เพื่อใช้ในการสอบเข้า สอวน. ได้อย่างมั่นใจ 

คัดบทเนื้อหาที่ต้องแน่นๆ มาให้อย่างละเอียด พร้อมแนวโจทย์ที่ควรฝึก พร้อมเฉลยแบบละเอียด ด้วยเทคนิคการทำโจทย์จาก A-Point 

เพื่อช่วยให้น้องๆ สามารถเข้าใจ และจับหลักของวิชาคณิตศาสตร์ได้โดยไม่ต้องท่องจำ  

#คณิต #ALevel #ม.ปลาย #พี่ป่าน #สอวน

ชม.เรียนจริง : 35 ชม.

ชม.เรียน +20% : 42 ชม.

อายุคอร์สเรียน : 12 เดือน

฿4,000.00