Call Center
02-251-9456
08.00-20.00 น.

สอวน. สพฐ สสวท IJSO

เคมี
ชื่อคอร์ส 3312-V01 : 3312 Super Chem PART 2

ชื่อคอร์ส 3312 Super Chem PART 2 (เคมีสำหรับ สอวน.ค่าย 2) 

อาจารย์ผู้สอน อ.ภานุวัฒน์ สัจจะวิริยะกุล ( พี่ก๊อฟ )

สรุปเนื้อหากระชับ อธิบายเนื้อหาวิชาเคมีเชิงลึก เหมาะสำหรับน้องๆ 

ที่ต้องการเรียนเนื้อหาเพิ่มเติมสำหรับเตรียมตัวใน 

การแข่งขันคัดเลือกในโครงการอบรมโอลิมปิกวิชาการ 

หรือน้องๆ ที่ต้องการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม 

พร้อมแนวโจทย์และวิธีการทำโจทย์อย่างละเอียดทุกข้อ 

#เคมี #พี่เคน #ม.ปลาย #เคมีแข่งขัน #TCAS #วิชาสามัญ

ชม.เรียนจริง : 23.5 ชม.

ชม.เรียน +20% : 28.5 ชม.

อายุคอร์สเรียน : 8 เดือน

฿4,000.00