Call Center
02-251-9456
08.00-20.00 น.

สอวน. สพฐ สสวท IJSO

เคมี
ชื่อคอร์ส 3111-V01 : 3111 Advance เคมี ม.ต้น รอบ 2

ชื่อคอร์ส 3111 Advance เคมี ม.ต้น รอบ 2

อาจารย์ผู้สอน อ.ก๊อฟ ภานุวัฒน์ สัจจะวิริยะกุล

สรุปเนื้อหากระชับ พร้อมทำโจทย์จากข้อสอบจริง IJSO รอบสอง 

พร้อมข้อสอบเก่าย้อนหลัง

ตั้งแต่ปี 2553 ถึงปัจจุบัน 

อีกทั้งยังมีข้อสอบ IJSO รอบสาม แทรกอยู่ท้ายเล่ม 

#เคมี #พี่เคน #ม.ต้น #สอวน #เคมีแข่งขัน #เคมีโอลิมปิก

ชม.เรียนจริง : 29.5 ชม.

ชม.เรียน +20% : 35.5 ชม.

อายุคอร์สเรียน : 12 เดือน

฿4,000.00