keyboard_arrow_leftย้อนกลับ

3111 Advance เคมี ม.ต้น รอบ 2

รหัส : 3111-V01

ความยาววิดีโอ 29.5 ชม.
ชั่วโมงที่ดูได้ 35.5 ชม.
อายุคอร์สเรียน 12 เดือน

ช่องทางการเรียน

฿4,000.00

รายละเอียดคอร์ส
เคมี ม.ต้น แข่งขัน Advance เคมี ม.ต้น (เพื่อสอบ IJSO รอบ 2)
สอนโดย พี่ก๊อฟ ออนดีมานด์ 
- ปูพื้นฐานเพื่อใช้ในการสอบสนาม IJSO เน้นเทคนิค และการวิเคราะห์ข้อสอบเก่า
- สอนครบทุกเนื้อหาที่ออกสอบ
- จับประเด็นข้อสอบได้ ไม่หลุดคอนเซ็ป
- แทรกเทคนิค วิธีคิดที่ทำให้ประหยัดเวลา