Call Center
02-251-9456
08.00-20.00 น.

สอวน. สพฐ สสวท IJSO

เคมี
ชื่อคอร์ส 3310-V01 : Advanced เคมีอินทรีย์ 2

ชื่อคอร์ส 3310 Advanceเคมี อินทรีย์2 

อาจารย์ผู้สอน อ.ภานุวัฒน์ สัจจะวิริยะกุล ( พี่ก๊อฟ )

สรุปเนื้อหากระชับ อธิบายเนื้อหาวิชาเคมีอินทรีย์เชิงลึก เหมาะสำหรับน้องๆ 

ที่ต้องการเรียนเนื้อหาเพิ่มเติม

สำหรับเตรียมตัวในการแข่งขันคัดเลือกใน 

โครงการอบรมโอลิมปิกวิชาการ หรือน้องๆ 

ที่ต้องการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม 

 พร้อมแนวโจทย์และวิธีการทำโจทย์อย่างละเอียดทุกข้อ 

#เคมี #พี่เคน #ม.ปลาย #เคมีแข่งขัน #TCAS #วิชาสามัญ

ชม.เรียนจริง : 12 ชม.

ชม.เรียน +20% : 14.5 ชม.

อายุคอร์สเรียน : 8 เดือน

฿1,500.00