keyboard_arrow_leftย้อนกลับ

Advanced เคมีอินทรีย์ 2

รหัส : 3310-V01

ความยาววิดีโอ 12 ชม.
ชั่วโมงที่ดูได้ 14.5 ชม.
อายุคอร์สเรียน 8 เดือน
ตัวอย่างวิดีโอ

ช่องทางการเรียน

฿1,500.00

รายละเอียดคอร์ส

ชื่อคอร์ส 3310 Advanceเคมี อินทรีย์2 

อาจารย์ผู้สอน อ.ภานุวัฒน์ สัจจะวิริยะกุล ( พี่ก๊อฟ )

สรุปเนื้อหากระชับ อธิบายเนื้อหาวิชาเคมีอินทรีย์เชิงลึก เหมาะสำหรับน้องๆ 

ที่ต้องการเรียนเนื้อหาเพิ่มเติม

สำหรับเตรียมตัวในการแข่งขันคัดเลือกใน 

โครงการอบรมโอลิมปิกวิชาการ หรือน้องๆ 

ที่ต้องการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม 

 พร้อมแนวโจทย์และวิธีการทำโจทย์อย่างละเอียดทุกข้อ 

#เคมี #พี่เคน #ม.ปลาย #เคมีแข่งขัน #TCAS #วิชาสามัญ

บทเรียน
  • Advanced เคมีอินทรีย์ 2