ม.ปลายเนื้อหา

ชีววิทยา
ชื่อคอร์ส 2295-S06 : Pack กลุ่มพันธุศาสตร์และวิวัฒนาการ

ชื่อคอร์ส 2295 Pack กลุ่มพันธุศาสตร์และวิวัฒนาการ (2222-2223)

อาจารย์ผู้สอน นพ.วีรวัช เอนกจำนงค์พร (พี่วิเวียน)

 เนื้อหาชีววิทยา ระดับชั้น ม.ปลาย ในกลุ่ม พันธุศาสตร์และวิวัฒนาการ ตำราสี ภาพชัดเจน มีเทคนิคช่วยจำ 

เนื้อหากระชับเข้าใจง่าย

 เนื้อหาสอนครอบคลุมระดับชั้น ม.ปลาย มีตัวอย่างข้อสอบข้อสอบโรงเรียน , PAT2 วิชาสามัญ และภูมิภาค

นอกจากนี้ Bio Map จะเป็นตัวช่วยให้น้องๆ เข้าใจ และจัดลำดับความคิดของวิชาชีวะได้อย่างเป็นระบบ

และยังมี ตำราพูดได้ เพื่อให้น้องสามารถดูคลิปจากในหนังสือเรียน เพื่อช่วยให้น้องๆ เข้าใจได้ ภายใน 3 นาที

#ชีวะ #พี่วิเวียน #ม.ปลาย #TCAS #วิชาสามัญ

ชม.เรียนจริง : 39 ชม.

ชม.เรียน +20% : 47 ชม.

อายุคอร์สเรียน : 8 เดือน

฿3,600.00