keyboard_arrow_leftย้อนกลับ

Advanced เคมี อินทรีย์1

รหัส : 3309-V01

ความยาววิดีโอ 23.5 ชม.
ชั่วโมงที่ดูได้ 28.5 ชม.
อายุคอร์สเรียน 8 เดือน

ช่องทางการเรียน

฿3,800.00

รายละเอียดคอร์ส

ชื่อคอร์ส 3309 Advanceเคมี อินทรีย์1 

อาจารย์ผู้สอน อ.ภานุวัฒน์ สัจจะวิริยะกุล ( พี่ก๊อฟ )

สรุปเนื้อหากระชับ อธิบายเนื้อหาวิชาเคมีอินทรีย์เชิงลึก เหมาะสำหรับน้องๆ 

ที่ต้องการเรียนเนื้อหาเพิ่มเติม

สำหรับเตรียมตัวในการแข่งขันคัดเลือกในโครงการอบรมโอลิมปิกวิชาการหรือน้องๆ 

ที่ต้องการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม 

พร้อมแนวโจทย์และวิธีการทำโจทย์อย่างละเอียดทุกข้อ

#เคมี #พี่เคน #ม.ปลาย #เคมีแข่งขัน #TCAS #วิชาสามัญ