เนื้อหาเตรียมอุดม

ฟิสิกส์
ชื่อคอร์ส 0224-V02 : Upskill ตะลุยโจทย์ ฟิสิกส์ ม.4 เทอม 2 ร.ร. เตรียมอ

เนื้อหาสอนอิงหลักสูตรเตรียม สอนพื้นฐานแคลคูลัส 

สรุปเนื้อหากระชับ โจทย์ตรงจากข้อสอบจริง ทั้งแนวข้อสอบเก่า และโจทย์ฝึกหัดจากหลายแหล่ง รวมทั้งโจทย์ชิงทุน มีจำลองสอบทั้ง Midtermและ Final

#ฟิสิกส์ #เพิ่มเกรด #TCAS #สามัญ #ฟิสิกส์ม.ปลาย  #พี่เกรท #เตรียมอุดม

ชม.เรียนจริง : 30 ชม.

ชม.เรียน +20% : 36 ชม.

อายุคอร์สเรียน : 6 เดือน

฿2,200.00