เนื้อหาเตรียมอุดม

คณิตศาสตร์
ชื่อคอร์ส 8221-V01 : UpSkill ตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์ ม.5 เทอม 2 โรงเรียนเต

ชื่อคอร์ส คณิตศาสตร์ ม.ปลาย เรื่อง UpSkill ตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์ ม.5 เทอม 2 โรงเรียนเตรียมอุดมฯ  รหัส  8221

อาจารย์ผู้สอน : กษม อิทธิสวัสดิ์พันธุ์ (พี่บูม)

บทเรียนคณิตศาสตร์ ม.ปลาย UpSkill ตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์ ม.5 เทอม 2 โรงเรียนเตรียมอุดมฯ โดยในแต่ละบทเรียน

จะมีโจทย์ให้น้องๆได้ฝึกทำ พร้อมเฉลยแบบละเอียด

และสอดแทรกเทคนิคคณิตศาสตร์ A-Point ที่เป็นเทคนิคที่พี่บูมใช้ในการสอน 

เพื่อช่วยให้น้องๆสามารถเข้าใจ และจับหลักของวิชาคณิตศาสตร์ได้โดยไม่ต้องท่องจำ

และยังสามารถนำไปประยุคใช้ในการเรียนคณิตศาสตร์ในระดับอื่นๆได้ต่อไป 

#คณิต #ALevel #ม.ปลาย #พี่บูม

ชม.เรียนจริง : 27.5 ชม.

ชม.เรียน +20% : 33 ชม.

อายุคอร์สเรียน : 6 เดือน

฿2,200.00