เข้า ม.1 สาธิต

คณิตศาสตร์
ชื่อคอร์ส 4812-V01 : Upskill คณิตฯ สอบเข้า สาธิตฯ ปทุมวัน

ชม.เรียนจริง : 17 ชม.

ชม.เรียน +20% : 20.5 ชม.

อายุคอร์สเรียน : 12 เดือน

฿3,000.00