เข้า ม.1 GIfted

คณิตศาสตร์
ชื่อคอร์ส 4811-V01 : Upskill คณิตฯ สอบเข้า Gifted

ชม.เรียนจริง : 18 ชม.

ชม.เรียน +20% : 22 ชม.

อายุคอร์สเรียน : 12 เดือน

฿3,000.00