keyboard_arrow_leftย้อนกลับ

3311 Super Chem PART 1 (เคมีสำหรับ สอวน. ค่าย 1)

รหัส : 3311-V01

ความยาววิดีโอ 28.5 ชม.
ชั่วโมงที่ดูได้ 34.5 ชม.
อายุคอร์สเรียน 8 เดือน

ช่องทางการเรียน

฿4,000.00

รายละเอียดคอร์ส

ชื่อคอร์ส 3311 Super Chem PART 1 (เคมีบรรยาย สอวน.ค่าย1 

อาจารย์ผู้สอน อ.ภานุวัฒน์ สัจจะวิริยะกุล ( พี่ก๊อฟ )

สรุปเนื้อหากระชับ อธิบายเนื้อหาวิชาเคมีเชิงลึก เหมาะสำหรับน้องๆ 

ที่ต้องการเรียนเนื้อหาเพิ่มเติมสำหรับเตรียมตัวใน 

การแข่งขันคัดเลือกในโครงการอบรมโอลิมปิกวิชาการ 

หรือน้องๆ ที่ต้องการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม 

พร้อมแนวโจทย์และวิธีการทำโจทย์อย่างละเอียดทุกข้อ 

#เคมี #พี่เคน #ม.ปลาย #เคมีแข่งขัน #TCAS #วิชาสามัญ