keyboard_arrow_leftย้อนกลับ
ม.ปลาย O-NET • ฟิสิกส์ favorite_border

ดาราศาสตร์และธรณีวิทยา O-Net

รหัส : 9305-V05

ความยาววิดีโอ 18 ชม.
ชั่วโมงที่ดูได้ 22 ชม.
อายุคอร์สเรียน 8 เดือน

ช่องทางการเรียน

฿1,500.00

รายละเอียดคอร์ส

ดาราศาสตร์และธรณีวิทยา O-Net
สอนโดย พี่เฟรนด์ ออนดีมานด์
- เนื้อหาและโจทย์ครอบคลุม ในสนามสอบคำคัญ
- รวมรวมทุกเทคนิควิเคราะห์โจทย์ ทำได้ในทุกแนวข้อสอบ
- เทคนิค Supermap และ Supermap-X เข้าใจง่าย ไม่ต้องจำ

บทเรียน
  • โลกและการเปลี่ยนแปลง
  • ปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยา
  • หิน
  • ธรณีประวัติ
  • ดาราศาสตร์