keyboard_arrow_leftย้อนกลับ
ม.ปลายO-NET • ฟิสิกส์ favorite_border

ดาราศาสตร์และธรณีวิทยา O-Net

รหัส : 9305-V05

ความยาววิดีโอ 18 ชม.
ชั่วโมงที่ดูได้ 20 ชม.
อายุคอร์สเรียน 8 เดือน

รูปแบบการเรียน

฿1,700.00

shopping_cart เพิ่มลงรถเข็น
รายละเอียดคอร์ส

ดาราศาสตร์และธรณีวิทยา O-Net
สอนโดย พี่เฟรนด์ ออนดีมานด์
- เนื้อหาและโจทย์ครอบคลุม ในสนามสอบคำคัญ
- รวมรวมทุกเทคนิควิเคราะห์โจทย์ ทำได้ในทุกแนวข้อสอบ
- เทคนิค Supermap และ Supermap-X เข้าใจง่าย ไม่ต้องจำ

บทเรียน
  • ธรณีวิทยา
  • ดาราศาสตร์
  • online Solution