O-NET

ฟิสิกส์
ชื่อคอร์ส 9302-V06 : ฟิสิกส์ O-Net

คอร์สเรียน O-net 

ฟิสิกส์เวอร์ชั่นนี้ สอนโดยพี่เฟรนด์ เนื้อหาครอบคลุม รองรับระบบ TCAS 61 พร้อมทั้งอัพเดตข้อสอบปีล่าสุดที่สำคัญยังมีเทคนิค Supermap

เพื่อช่วยให้เข้าใจโดยไม่ต้องจำในการทำข้อสอบอีกด้วย

#ฟิสิกส์ #PAT2 #TCAS #สามัญ 

ชม.เรียนจริง : 15 ชม.

ชม.เรียน +20% : 18 ชม.

อายุคอร์สเรียน : 8 เดือน

฿1,500.00