keyboard_arrow_leftย้อนกลับ
ม.ปลายO-NET • ฟิสิกส์ favorite_border

ฟิสิกส์ O-Net

รหัส : 9302-V06

ความยาววิดีโอ 15 ชม.
ชั่วโมงที่ดูได้ 16.5 ชม.
อายุคอร์สเรียน 8 เดือน

รูปแบบการเรียน

฿1,500.00

shopping_cart เพิ่มลงรถเข็น
รายละเอียดคอร์ส

ฟิสิกส์ O-Net
สอนโดย พี่เฟรนด์ ออนดีมานด์
- เนื้อหาและโจทย์ครอบคลุม ในสนามสอบคำคัญ
- รวมรวมทุกเทคนิควิเคราะห์โจทย์ ทำได้ในทุกแนวข้อสอบ
- เทคนิค Supermap และ Supermap-X เข้าใจง่าย ไม่ต้องจำ

บทเรียน
  • การเคลื่อนที่
  • สนามของแรง
  • คลื่น
  • กัมมันตภาพรังสีและพลังงานนิวเคลียร์
  • ตะลุยโจทย์
  • online Solution