keyboard_arrow_leftย้อนกลับ
ประถมประถมเนื้อหา • วิทยาศาสตร์ favorite_border

Pack เด็กเก่งเลข ป.6 เทอม 1

รหัส : 4884-S01

ความยาววิดีโอ 45 ชม.
ชั่วโมงที่ดูได้ 49 ชม.
อายุคอร์สเรียน 6 เดือน

รูปแบบการเรียน

฿6,000.00

shopping_cart เพิ่มลงรถเข็น
รายละเอียดคอร์ส

PACK เด็กเก่งเลข ป.6 เทอม 1 + Online Personal Training

รายละเอียดคอร์ส :
น้องๆจะได้รับคอร์สเรียนเป็นสองส่วนคือ
1. คอร์สเนื้อหาของระดับชั้น ป.6 เทอม 1
2. Online Personal Training

คณิตฯ Classic ป.6 เทอม 1
อาจารย์ผู้สอน : พี่ชัวร์ ศิริชัย เพชรชู
ระดับของเนื้อหา : เน้นการปูพื้นฐาน / มีโจทย์แข่งขันที่อยู่ในระดับง่าย – ปานกลาง
เหมาะสำหรับ : น้องที่ต้องการทบทวนความรู้และเพิ่มเกรดในโรงเรียน
หัวข้อการเรียนในคอร์ส
- จำนวนและการดำเนินการ
- ตัวประกอบของจำนวนนับ
- เศษส่วนและการบวก การลบ การคูณการหารเศษส่วน
- ทศนิยมและการบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม
- ร้อยละและอัตราส่วน

รายละเอียด Online Personal Training
1. Mini Class จำนวน 6 ชั่วโมง
2. คลาสเรียนตัวต่อตัว จำนวน 4 ชั่วโมง

บทเรียน