keyboard_arrow_leftย้อนกลับ

Upskill ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์เพื่อสอบ สอวน.ค่ายแรกและ

รหัส : 1114-V03

ความยาววิดีโอ 15 ชม.
ชั่วโมงที่ดูได้ 18 ชม.
อายุคอร์สเรียน 12 เดือน

ช่องทางการเรียน

฿2,000.00

รายละเอียดคอร์ส
Upskill ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์เพื่อสอบ สอวน.ค่ายแรกและ IJSO
สอนโดย พี่เกรท ออนดีมานด์
- เนื้อหาครบสำหรับการสอบเข้าเ ใช้ข้อสอบจริง อัพเดตข้อสอบปีล่าสุด
- เทคนิค Supermap สรุปสูตร เพื่อน้องจะได้เข้าใจบทเรียนมากขึ้น