keyboard_arrow_leftย้อนกลับ

ฟิสิกส์ทุน King

รหัส : 1309-V01

ความยาววิดีโอ 64 ชม.
ชั่วโมงที่ดูได้ 77 ชม.
อายุคอร์สเรียน 8 เดือน

ช่องทางการเรียน

฿4,500.00

รายละเอียดคอร์ส

ฟิสิกส์ทุน King
สอนโดย พี่เกรท ออนดีมานด์
- เนื้อหาและโจทย์ครอบคลุม ในสนามสอบคำคัญ
- รวมรวมทุกเทคนิควิเคราะห์โจทย์ ทำได้ในทุกแนวข้อสอบ
- เทคนิค Supermap และ Supermap-X เข้าใจง่าย ไม่ต้องจำ