keyboard_arrow_leftย้อนกลับ

ฟิสิกส์เพื่อสอบสอวน. ค่ายแรก

รหัส : 1108-V05

ความยาววิดีโอ 72.5 ชม.
ชั่วโมงที่ดูได้ 80 ชม.
อายุคอร์สเรียน 12 เดือน
ตัวอย่างวิดีโอ

รูปแบบการเรียน

฿4,800.00

shopping_cart เพิ่มลงรถเข็น
รายละเอียดคอร์ส
ฟิสิกส์เพื่อสอบ สอวน. ค่ายแรก และ IJSO
สอนโดย พี่เกรท ออนดีมานด์
- เนื้อหาครบสำหรับการสอบเข้าเ ใช้ข้อสอบจริง อัพเดตข้อสอบปีล่าสุด
- เทคนิค Supermap สรุปสูตร เพื่อน้องจะได้เข้าใจบทเรียนมากขึ้น
บทเรียน
  • ฟิสิกส์เพื่อสอบสอวน. ค่ายแรก
  • ฟิสิกส์เพื่อสอบสอวน. ค่ายแรกและ IJSO
  • Online Solution