Call Center
02-251-9456
08.00-20.00 น.

สอวน. สพฐ สสวท IJSO

เคมี
ชื่อคอร์ส 3109-V02 : Advance เคมี ม.ต้น
กรุณาตรวจสอบ Promotion หน้าสาขาเพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุด หรือติดต่อ Student Service Center โทร 02-251-9456

ชม.เรียนจริง : 62 ชม.

ชม.เรียน +20% : 74.5 ชม.

อายุคอร์สเรียน : 12 เดือน

฿4,000.00