keyboard_arrow_leftย้อนกลับ

3306 ตะลุยโจทย์เคมี Entrance 4.0 (Update ข้อสอบ)

รหัส : 3306-V01

ความยาววิดีโอ 27 ชม.
ชั่วโมงที่ดูได้ 30 ชม.
อายุคอร์สเรียน 8 เดือน

รูปแบบการเรียน

฿3,200.00

shopping_cart เพิ่มลงรถเข็น
รายละเอียดคอร์ส

เคมี ม.ปลาย แข่งขัน ตะลุยโจทย์เคมี PAT 2
สอนโดย พี่ก๊อฟ ออนดีมานด์
สอนเทคนิคการทำข้อสอบย้อนหลังแต่ละปี เน้นจุดที่น้องๆ ผิดบ่อย เทคนิค TCD การทำข้อสอบให้ไว การตัดตัวเลือก เพื่อเตรียมน้องๆ สู่สนามสอบจริง

บทเรียน
 • ทบทวน
 • ข้อสอบ PAT2 ชุดที่ 1
 • ข้อสอบ PAT2 ชุดที่ 2
 • ข้อสอบ PAT2 ชุดที่ 3
 • ข้อสอบ PAT2 ชุดที่ 4
 • ข้อสอบ PAT2 ชุดที่ 5
 • ข้อสอบ PAT2 ชุดที่ 6
 • ข้อสอบ PAT2 ชุดที่ 7
 • ข้อสอบ PAT2 ชุดที่ 8
 • ข้อสอบ PAT2 ชุดที่ 9
 • Online solution-AN3306-V01