O-NET

ชีววิทยา
ชื่อคอร์ส 9304-V05 : ชีววิทยา O-Net

คอร์สชีววิทยา O-Net 

เป็นคอร์สที่หลักสูตรมีความกระชับ ทั้งเนื้อหาและข้อสอบครอบคลุมการสอบ O-Net 

ซึ่งจะทำให้น้องได้ความรู้อย่างครบถ้วน ไปพร้อมกับความสนุกสนานตลอดการเรียนกับพี่วิเวียน 

ทำให้น้องมีความมั่นใจในการทำคะแนน รู้ลักษณะโจทย์จากข้อสอบย้อนหลัง 

และทำให้มีความมั่นใจและความรวดเร็วในการทำข้อสอบ 

#ฟิสิกส์ #PAT2 #TCAS #สามัญ 

ชม.เรียนจริง : 11.5 ชม.

ชม.เรียน +20% : 14 ชม.

อายุคอร์สเรียน : 8 เดือน

฿1,500.00