ม.ปลายเนื้อหา

ชีววิทยา
ชื่อคอร์ส 2225-V03 : ประชากร

ชื่อคอร์ส 2225 ประชากร 

อาจารย์ผู้สอน นพ.วีรวัช เอนกจำนงค์พร (พี่วิเวียน)

เนื้อหาชีววิทยา ระดับชั้น ม.ปลาย เรื่องประชากร ตำราสี ภาพชัดเจน มีเทคนิคช่วยจำ เนื้อหากระชับเข้าใจง่าย

เนื้อหาสอนครอบคลุมระดับชั้น ม.ปลาย มีตัวอย่างข้อสอบข้อสอบโรงเรียน , PAT2 วิชาสามัญ และภูมิภาค

นอกจากนี้ Bio Map จะเป็นตัวช่วยให้น้องๆ เข้าใจ และจัดลำดับความคิดของวิชาชีวะได้อย่างเป็นระบบ

และยังมี ตำราพูดได้ เพื่อให้น้องสามารถดูคลิปจากในหนังสือเรียน เพื่อช่วยให้น้องๆ เข้าใจได้ ภายใน 3 นาที 

#ชีวะ #พี่วิเวียน #ม.ปลาย #TCAS#วิชาสามัญ

ชม.เรียนจริง : 6 ชม.

ชม.เรียน +20% : 7.5 ชม.

อายุคอร์สเรียน : 6 เดือน

฿600.00