keyboard_arrow_leftย้อนกลับ

Pre Admissionsเคมี

รหัส : 3308-V01

ความยาววิดีโอ 30 ชม.
ชั่วโมงที่ดูได้ 36 ชม.
อายุคอร์สเรียน 8 เดือน

ช่องทางการเรียน

฿3,000.00

รายละเอียดคอร์ส

เคมี ม.ปลาย แข่งขัน Pre Admissionsเคมี
สอนโดย พี่ก๊อฟ ออนดีมานด์
สรุปเนื้อหากระชับ เพื่อปูพื้นฐานสำหรับเรียน เคมี TCAS อธิบายเนื้อหาวิชาเคมีให้เห็นภาพด้วยเทคนิค K-tip

บทเรียน
  • Pre Admissions เคมี