วิชาสามัญ

วิทยาศาสตร์
ชื่อคอร์ส 9308-V01 : Upskill วิทยาศาสตร์สามัญ2

คอร์สตะลุยโจทย์วิชาวิทยาศาตร์ (ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา) สนามสอบวิชาสามัญ 

โดยเนื้อหาครอบคลุมข้อสอบปีล่าสุด และข้อสอบย้อนหลังสนามต่างๆ 

เพื่อให้น้องได้ฝึกฝน การทำข้อสอบได้อย่างมั่นใจ 

#TCAS #สามัญ 

ชม.เรียนจริง : 38 ชม.

ชม.เรียน +20% : 46 ชม.

อายุคอร์สเรียน : 8 เดือน

฿3,000.00