keyboard_arrow_leftย้อนกลับ

ฟิสิกส์ PAT2 V-Series เล่ม 8 (ตะลุยโจทย์)

รหัส : 1308-V02

ความยาววิดีโอ 52 ชม.
ชั่วโมงที่ดูได้ 62.5 ชม.
อายุคอร์สเรียน 8 เดือน

รูปแบบการเรียน

฿3,600.00

รายละเอียดคอร์ส

ฟิสิกส์ PAT2 V-Series เล่ม 8 (ตะลุยโจทย์)
สอนโดย พี่โหน่ง พี่เต้ย พี่เกรท พี่เฟรนด์ ออนดีมานด์
- เนื้อหาและโจทย์ครอบคลุม ในสนามสอบคำคัญ
- รวมรวมทุกเทคนิควิเคราะห์โจทย์ ทำได้ในทุกแนวข้อสอบ
- เทคนิค Supermap และ Supermap-X เข้าใจง่าย ไม่ต้องจำ

บทเรียน
  • ตะลุยโจทย์ ฟิสิกส์ PAT2 V-Series
  • online Solution