Call Center
02-251-9456
08.00-20.00 น.

GAT-PAT

ชีววิทยา
ชื่อคอร์ส DS2603-V05 : BioMap

หนังสือเล่มนี้เป็นเวอร์ชันที่ 5 โดยในเวอร์ชันนี้ได้ปรับปรุงจากข้อเสนอแนะที่น้องๆนักเรียนได้เสนอมา

เพื่อให้ครอบคลุมเนื้อหาในการสอบมากขึ้น เข้าใจง่ายขึ้น มีภาพประกอบเพิ่มขึ้น และที่สำคัญยังพิมพ์ 4 สี HD 

รับประกันได้เลยว่า หนังสือชุดนี้จะเป็นหนังสือที่เป็นตัวช่วยให้กับนักเรียนมัธยมปลาย ในวิชา ชีววิทยา

เทคนิคสำคัญในการเรียนชีวะ คือ การจัดการข้อมูลจำนวนมากให้เป็นระบบ เพื่อง่ายต่อการทำความเข้าใจ จดจำ และนำไปใช้

หนังสือเล่มนี้ทำขึ้นมาเพื่อรองรับเทคนิคดังกล่าว โดยได้รวบรวมเนื้อหา ของชีววิทยา ม.ปลาย มาสรุปในรูปแบบของ  Mind map

ให้อ่านง่าย กระชับ และสามารถ นำไปใช้ประโยชน์ได้จริง ทั้งในระหว่างการเรียนและเตรียมตัวสอบ

฿600.00