ม. ต้นเนื้อหา

คณิตศาสตร์
ชื่อคอร์ส DS8602-V02 : Apoint Junior(New Ver.)

หนังสือสรุปสูตรเล่มนี้ได้สรุปเนื้อหารวบยอดของเนื้อหาม.ต้นทั้งหมด ด้วยเทคนิค Apoint ที่ทำให้น้องได้เข้าใจแก่นของเนื้อหา 

และน้องยังสามารถใช้ในการเตรียตัวสอบทั้งในโรงเรียนและแข่งขัน

สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการทบทวนเนื้อหาที่สำคัญทั้งหมดในระยะเวลาที่จำกัด  

ทำให้น้องเก่งเลขได้ไม่ยาก #เตรียมอุดม #มหิดล #จุฬาภรณ #เลขม.ต้น

฿180.00