Call Center
02-251-9456
08.00-20.00 น.

สอบเข้า เตรียมอุดม, มหิดล และโรงเรียนแข่งขันสูง

คณิตศาสตร์
ชื่อคอร์ส DS8605 : รู้ทัน Math เตรียมฯ

สุดยอดหนังสือสรุปสูตรคณิตศาสตร์ เพื่อสอบเข้าเตรียมอุดมฯ 

บรรจุเนื้อหาโดยสรุป ตัวอย่างโจทย์แสดงวิธีทำให้เห็นขั้นตอนการทำโจทย์ และมีโจทย์ให้ฝึกฝน  

#เตรียมอุดม #มหิดล #จุฬาภรณ #เลขม.ต้น 

฿180.00