keyboard_arrow_leftย้อนกลับ
ความยาววิดีโอ 1 ชม.
ชั่วโมงที่ดูได้ 1 ชม.
อายุคอร์สเรียน - เดือน

ช่องทางการเรียน

฿180.00

รายละเอียดคอร์ส

สุดยอดหนังสือสรุปสูตรคณิตศาสตร์ เพื่อสอบเข้ามหิดลฯ 

บรรจุเนื้อหาโดยสรุป ตัวอย่างโจทย์แสดงวิธีทำให้เห็นขั้นตอนการทำโจทย์ และมีโจทย์ให้ฝึกฝน 

บทเรียน