สอบเข้า เตรียมอุดม, มหิดล และโรงเรียนแข่งขันสูง

คณิตศาสตร์
ชื่อคอร์ส DS8604 : รู้ทัน Math มหิดลฯ

สุดยอดหนังสือสรุปสูตรคณิตศาสตร์ เพื่อสอบเข้ามหิดลฯ 

บรรจุเนื้อหาโดยสรุป ตัวอย่างโจทย์แสดงวิธีทำให้เห็นขั้นตอนการทำโจทย์ และมีโจทย์ให้ฝึกฝน 

#เตรียมอุดม #มหิดล #จุฬาภรณ #เลขม.ต้น 

฿180.00