ม. ต้นเนื้อหา

เคมี
ชื่อคอร์ส DS3601 : แผ่นพับ K-Tips JR Plus

สุดยอดสรุปสูตรเคมี ม.ต้น จับหลักความเข้าใจ, 

เห็นภาพเชื่อมโยงความจำ, ประมวลความมคิด, ทำโจทย์ได้, ครอบคลุมเนื้อหาที่ใช้บ่อย, ทริคคำเตือนจุดที่น้องจะผิดบ่อย

฿150.00